Voorproefje Unlock Your City

Ik heb weer wat in mijn hoofd gehaald hoor…. Dit wordt een flink mysterie! Het plan is om voor elke groep een eigen werkboek te maken, rondom de doelen van dat jaar, voor elk vak een eigen werkboek. Dus voor rekenen, spelling, werkwoordspelling, taal, Engels, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, begrijpend lezen en studievaardigheden allemaal een eigenContinue reading “Voorproefje Unlock Your City”